ใช้ปุ๋ยคอกประหยัดต้นทุนเพิ่มผลผลิตการเกษตร เอามูลสัตว์มาทำปุ๋ย ดีไหม
ปุ๋ยคอก
ใช้ปุ๋ยคอกประหยัดต้นทุนเพิ่มผลผลิตการเกษตร      บทความจากเกษตรตำบลวันนี้ จะนำสาระดีๆจากการเลือกใช้ปุ๋ยจากธรรมชาติอย่างปุ