ผักขี้หูด ผักพื้นบ้านของทางภาคเหนือ
การปลูกพืชนา
ผักขี้หูด ชื่ออื่นๆ : มะปึ้ก, ผักเปิ้ก ต้นกำเนิด : พบได้ทางภาคเหนือ ชื่อสามัญ : – ชื่อวิทยาศาสตร์ : Raphanus sativ …