หญ้าหัวโม่ง กกดอกขาว พบขึ้นทั่วไปและโดยเฉพาะบริเวณที่มีความชุ่มชื้นหรือในนาข้าว
การปลูกพืช
หญ้าหัวโม่ง กกดอกขาว ชื่ออื่นๆ : หญ้าหัวโม่ง (สุราษฏร์ธานี) , จุยโงวซัง (จีน-แต้จิ๋ว), กกตุ้มหู ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ :  …