กกสามเหลี่ยมใหญ่  ใช้ทอเสื่อ จักสานเป็นฝาบ้าน เป็นตระกร้าหรือกระเป๋าได้
วัชพืช
กกสามเหลี่ยมใหญ่ ชื่ออื่นๆ : กก, กกตะกลับ, กกตาแดง, กกปรือ กกสามเหลี่ยม (กรุงเทพฯ , ภาคกลาง) กกคมบาง (ประจวบคีรีขันธ์) ม