ขี้กาดง ไม้เถาลำต้นเป็นร่อง จะมีมือเกาะเป็นเส้นกลมสีเขียวคล้ายลวดสปริง
การปลูกพืช
ขี้กาดง ชื่ออื่นๆ : กะดอม (ภาคกลาง) ขี้กาน้อย (สระบุรี) ขี้กาลาย (นครราชสีมา) ขี้กาเหลี่ยม (ตะวันออกเฉียงเหนือ) ผักแคบป่