กระดุมใบ พืชล้มลุก ในธรรมชาติพบตามริมทาง ทุ่งหญ้า
พืชล้มลุก
กระดุมใบ ชื่ออื่นๆ : ชากรูด (ภาคใต้) ตาฉี่โพ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ผักกระสัง (ภาคกลาง) ผักกูด (เพชรบุรี) ผักราชวงศ์ (แม