กระดูกค่าง ไม้ต้นเปลือกสีดำค่อนข้างเรียบ เนื้อไม้ใช้ในการก่อสร้างทั่วไป
ไม้ยืนต้น
กระดูกค่าง ชื่ออื่นๆ : คำดีควาย ดูกค่าง หม้าย ไหม้ (ภาคใต้), จะเพลิง สล่าง สะลาง (ชลบุรี), ตะโกดำ ตาโกดำ (ตราด), …