หุนไห้ หรือ กระดูกอึ่ง ไม้พุ่มขนาดเล็ก ยอดอ่อน ใบ นำมารับประทานได้
การปลูกพืช
หุนไห้ ชื่ออื่นๆ : ไกรทอง, แก่นแดง, เข็ดมูล, เจตมูล (ปราจีนบุรี) ต๋านฮ้วนเป็ด (เชียงใหม่) พิกุลทอง (ประจวบคีรีขันธ์) กระ