กระดูกไก่ดำ รากและใบใช้ถอนพิษอสรพิษขบกัด
การปลูกพืชสมุนไพร
กระดูกไก่ดำ ชื่ออื่นๆ : บัวลาคำ , เกี๋ยงผา (ภาคเหนือ), เฉียงพร้ามอญ , สันพร้ามอญ,สำมะงาจีน, เฉียงพร้าบ้าน, เฉียงพร้าม่าน