หญ้าขี้กลาก กระถินทุ่ง (ตราด) พืชคลุมดินให้ชุ่มชื้น พบมากในนาข้าวทิ้งร้าง
พืชล้มลุก
หญ้าขี้กลาก ชื่ออื่นๆ : กระจับแดง (นราธิวาส), กระถินทุ่ง (กลาง, ตราด), หญ้ากระเทียม (ปราจีนบุรี), หญ้าขี้กลาก (สระบุรี)