พิมาน กระถินป่า ไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง กิ่งอ่อนมีขนหนาแน่น
ไม้ยืนต้น
พิมาน กระถินป่า ชื่ออื่นๆ : กระถินพิมาน (ภาคกลาง) คะยา, หนามขาว (ภาคเหนือ) กระถินป่า, แฉลบขาว, แฉลบ, วิมานแดง, กระถินวิม