กระทกรก ยอดเป็นผักสด มีรสขมเล็กน้อย ผลกินเมล็ดและเยื่อหุ้มเมล็ด
ไม้เลื้อย
กระทกรก ชื่ออื่นๆ : รก กระโปรงทอง ละพุบาบี หญ้ารกช้าง (ใต้) ตำลึงฝรั่ง ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : Fetid passionflower, …