กระท่อมเลือด ผลนำไปเผาไฟทั้งลูก ประคบแก้ปวด
การปลูกพืช
กระท่อมเลือด ชื่ออื่นๆ : สบู่เลือด บัวกือ (เชียงใหม่, เพชรบุรี) บัวเครือ (เพชรบูรณ์) บัวบก (กาญจนบุรี,นครราชสีมา) เปล้าเ