กระท่อม พืชมีพิษ สารสำคัญที่พบคือ ไมทราไจนีน (Mitragynine) เป็นสารจำพวกอัลคาลอยด์ ออกฤทธิ์กดประสาทส่วนกลาง
ตลาดเกษตร
กระท่อม ชื่ออื่นๆ :  อีถ่าง (ภาคกลาง) ท่อม (ภาคใต้) ต้นกำเนิด : แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชื่อสามัญ : – …