กระบก,จะบก,ตระบก เมล็ดนำไปคั่ว รับประทานได้
การปลูกพืชสมุนไพร
กระบก,จะบก,ตระบก ชื่ออื่นๆ : กะบก จะบก บก มะมื่น มะลื่น หมากบก มื่น มักบก หมักลื่น หลักกาย ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : ชื่อว