วงศ์กระบก IRVINGIACEAE และสกุลของกระบก
ไม้ยืนต้น
ลักษณะประจำวงศ์ วงศ์กระบก IRVINGIACEAE ลักษณะวงศ์เป็น ไม้ต้น ปลายยอดมีหูใบยาวเรียวแหลมหุ้มยอดอ่อน ใบเดี่ยว เรียงสลับ ช่อ
กระบก เมล็ดนำไปคั่วรับประทานได้ ต้นไม้ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
การปลูกพืชสมุนไพร
กระบก ชื่ออื่นๆ : กระบก, กะบก, จะบก, ตระบก (เหนือ) จาเมาะ (เขมร) ชะอัง (ซอง ตราด) บก, หมากบก …