วงศ์กระบองเพชร CACTACEAE ไม้ล้มลุกอวบน้ำ อายุหลายปี
พืชล้มลุก
ลักษณะประจำวงศ์ ลักษณะวงศ์เป็นไม้ล้มลุก อายุหลายปี ไม้เลื้อย ไม้พุ่ม หรือบางทีพบไม้ต้นขนาดเล็ก มักขึ้นในที่แห้งแล้ง อวบน
กระบองเพชร ไม้อวบน้ำ ทนต่อทุกสภาพแวดล้อม
ไม้กระถาง
กระบองเพชร ชื่ออื่นๆ : กระบองเพชร,  แคคตัส, โบตั๋น, ท้าวพันตา ต้นกำเนิด : อเมริกาเขตร้อน ชื่อสามัญ : Cactus ชื่อวิทยาศาส