กระบาก ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ ไม้ใช้ทำแบบเทคอนกรีต
ไม้ยืนต้น
กระบาก ชื่ออื่นๆ : กระบากขาว(ชลบุรี,สงขลา)/ กระบากโคก(ตรัง)/ กระบากด้าง, กระบากช่อ(ชุมพร)/ กระบากดำ(ชุมพร,สุราษฎร์ธานี)/