กระบาก ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ต้นไม้ประจำจังหวัดยโสธร
ไม้ยืนต้น
กระบาก ชื่ออื่นๆ : กระบากขาว(ชลบุรี,สงขลา) กระบากโคก(ตรัง) กระบากด้าง, กระบากช่อ(ชุมพร) กระบากดำ(ชุมพร,สุราษฎร์ธานี) กระ