กระบาก ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ต้นไม้ประจำจังหวัดยโสธร
ไม้ยืนต้น
กระบาก ชื่ออื่นๆ : กระบากขาว (ชลบุรี,สงขลา) กระบากโคก(ตรัง) กระบากด้าง, กระบากช่อ (ชุมพร) กระบากดำ (ชุมพร,สุราษฎร์ธานี)