สาธร กระเจาะ เนื้อไม้และแก่นใช้ในการก่อสร้าง
ตลาดเกษตร
สาธร กระเจาะ ชื่ออื่นๆ : กระเจาะ, ขะเจาะ (ภาคเหนือ) กระพีเขาควาย (ประจวบคีรีขันธ์) กะเชาะ (ภาคกลาง) ขะแมบ, คำแมบ (เชียงใ