ไซเดนหรือกระเจียน ไม้ยืนต้น ผลรับประทานได้
ไม้ยืนต้น
ไซเดน ชื่ออื่นๆ : ค่าสามซีก, แคหาง, จันทร์ดง, ทรายเด่น, พญารากดำ, โมดดง, สะบันงาป่า, เสโพลส่า, ชายเดน ต้นกำเนิด : ชื่อสา …