กระแตไต่ไม้ เป็นเฟิร์นอิงอาศัย นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ
การปลูกพืช
กระแตไต่ไม้ ชื่ออื่นๆ : ฮำฮอก (อุบลราชธานี) ใบหูช้าง, สไบนาง (กาญจนบุรี) กูดขาฮอก, กูดอ้อม, กูดไม้ (เหนือ) กระปรอกว่าว (