กฤษณา เนื้อไม้ ใช้ประกอบทำเครื่องหอม
ไม้ยืนต้น
กฤษณา ชื่ออื่นๆ : ไม้หอม, พวมพร้าว, จะแน, กายูกาฮู, กายูการู, การยูดึงปู ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : กฤษณา ไม้หอม, …