กฤษณา เนื้อไม้ ใช้ประกอบทำเครื่องหอม
ไม้ยืนต้น
กฤษณา ชื่ออื่นๆ : ไม้หอม พวมพร้าว จะแน กายูกาฮู กายูการู ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : กฤษณา ไม้หอม, Eagle wood ชื่อวิทยาศาสตร