กล้วยงาช้าง ผลมีขนาดใหญ่ รสชาติหวาน หอม เนื้อแน่นเนื้อเป็นแป้งเก็บไว้ได้นาน
การปลูกพืช
กล้วยงาช้าง ชื่ออื่นๆ : กล้วยยักษ์, กล้วยโกก, กล้วยหมอนทอง ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : Plantain ชื่อวิทยาศาสตร์ : Musa (AAB …