กล้วยเล็บมือนาง ผลไม้เครือมีกลิ่นหอมเหมือนกล้วยหอม มีขนก้านเครือและก้านหวี
การปลูกพืช
กล้วยเล็บมือนาง ผลไม้เครือมีกลิ่นหอมเหมือนกล้วยหอม มีขนก้านเครือและก้านหวี  ชื่ออื่นๆ : กล้วยข้าว, กล้วยเล็บมือ, กล้วยดอ