กล้วยทองส้ม ผลมีเหลี่ยมคล้ายกล้วยหักมุก เปลือกหนาสีเขียวเข้ม
การปลูกพืช
กล้วยทองส้ม ชื่ออื่นๆ : กล้วยทองจีน ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : – ชื่อวิทยาศาสตร์ : Musa (ABB group) “Kluai …