กล้วยหมูสัง หรือ กล้วยพังพอน ผลสุกมีกลิ่นหอม รสหวานอมเปรี้ยว
การปลูกพืช
กล้วยหมูสัง หรือ กล้วยพังพอน ผลสุกมีกลิ่นหอม รสหวานอมเปรี้ยว ชื่ออื่นๆ : กล้วยมุดสัง  กล้วยมูสัง กล้วยหมูสัง ต้นกำเนิด :