ต้นกวนอิมเงิน ไม้มงคล ปลูกไว้ประจำบ้าน
ไม้กระถาง
กวนอิมเงิน ชื่ออื่นๆ : หวายด่างหรืออ้อลาย ต้นกำเนิด : ประเทศคาเมรูนและคองโก ชื่อสามัญ : Sugar cane ชื่อวิทยาศาสตร์ : …
กวมอิม ไผ่กวนอิม ต้นกวนอิม ลำต้นมีขนาดเล็ก ใบค่อนข้างป้อม ปลายใบแหลม
ไม้ประดับแปลง
กวมอิม ชื่ออื่นๆ : ต้นกำเนิด : ป่าดิบชื้นของประทเศแคเมอรูนและมอโก ชื่อสามัญ : Ribbon ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dracaena sanderia …