กวางดูถูก ไม้เลื้อย ดอกมีสีเหลืองอมเขียว
ไม้เลื้อย
กวางดูถูก ชื่ออื่นๆ : กวางดูถูก, ดอกตาย, หลอกตาย (ปัตตานี) อุโชมาติ (มลายู-ปัตตานี) ต้นกำเนิด : พบมากทางภาคตะวันออก ภาคต