ดอกตาย หลอกตาย อุโซมาติ ไม้เลื้อย ดอกมีสีเหลืองอมเขียว
ไม้เลื้อย
ดอกตาย หลอกตาย อุโซมาติ ชื่ออื่นๆ : ดอกตาย ดอกตายเหิน หลอกตาย อุโซมาติ ต้นกำเนิด : ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงใต้และภาค