วาว กว้าว เนื้อไม้ใช้ทำกระดานพื้น เครื่องตกแต่งบ้าน
ไม้ยืนต้น
วาว  กว้าว ชื่ออื่นๆ : กระทุ่มขว้าว (ตาก) กระทุ่มดง, กระทุ่มแดง (กาญจนบุรี) กาว (เลย) ขา (อุบลราชธานี, อุดรธานี) ตุ้มกว้ …