วาว กว้าว เนื้อไม้ใช้ทำกระดานพื้น เครื่องตกแต่งบ้าน
ไม้ยืนต้น
วาว  กว้าว ชื่ออื่นๆ : กระทุ่มขว้าว (ตาก)กระทุ่มดง กระทุ่มแดง (กาญจนบุรี)กาว (เลย)ขา (อุบลราชธานี, อุดรธานี)ตุ้มกว้าว (เ