กอมก้อยลอดขอน ไม้ล้มลุกขนาดเล็ก ต้นเลื้อยแผ่ตามดิน
การปลูกพืช
กอมก้อยลอดขอน ชื่ออื่นๆ : ผักหวานนก, ก่อมน้อย , ใต้ใบ, ระงับมนุษย์, กองกอยลอดขอน ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : กองกอยลอดขอน ชื …