กะตังใบ ไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก มีผลกลม ผิวบาง
ไม้ยืนต้น
กะตังใบ ชื่ออื่นๆ : ต้างไก่ (อุบลราชธานี) คะนางใบ(ตราด) ตองจ้วม, ตองต้อม (เหนือ) บั่งบายต้น (ตรัง) ช้างเขิง, ดังหวาย (นร