กะตังใบ ไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก มีผลกลม ผิวบาง
ไม้ยืนต้น
กะตังใบ ชื่ออื่นๆ : ต้างไก่ (อุบลราชธานี) คะนางใบ(ตราด) ตองจ้วม ตองต้อม(เหนือ) บั่งบายต้น(ตรัง) ช้างเขิง ดังหวาย (นราธิว