ตำแย พืชมีพิษระคายเคืองผิว ทุกส่วนของต้นมีขนพิษ
การปลูกพืช
ตำแย ชื่ออื่นๆ : ตำแยช้าง (ภาคกลาง) กะลังตังช้าง (ภาคใต้) หานสา, หานช้างไห้, หานช้างร้อง, ว่านช้างร้อง หานไก่ (ภาคเหนือ)