ตำแย พืชมีพิษระคายเคืองผิว
การปลูกพืช
ตำแย ชื่ออื่นๆ : ตำแยช้าง (ภาคกลาง) กะลังตังช้าง (ภาคใต้) หานสา หานช้างไห้ หานช้างร้อง  ว่านช้างร้อง หานไก่ (ภาคเหนือ) …