กะหล่ำปม พืชกระกูลกะหล่ำ ต้นสีเขียวและสีม่วง
การปลูกพืช
กะหล่ำปม ชื่ออื่นๆ : กะหล่ำปม, โคห์ลราบิ, ผักกาดหัวบนดิน (กรุงเทพมหานคร) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : Kohlrabi, Turnip Rooted