จันทน์ดง ทรายเด่น เนื้อไม้สีขาวอมเหลือง ใช้ทำด้ามเครื่องมือเกษตรกรรม
ไม้ยืนต้น
จันทน์ดง ทรายเด่น ชื่ออื่นๆ : ค่าสามซีก, แคหาง, จันทน์ดง, ทรายเด่น, กะเจียน, พญารากดำ, โมดดง, สะบันงาป่า, เสโพลส่า, เหลื