กะเม็ง ไม้ล้มลุกลำต้นตั้งตรง มีขนแข็งสากมือปกคลุม
การปลูกพืช
กะเม็ง ชื่ออื่นๆ : กะเม็งตัวเมีย, คัดเม็ง (ภาคกลาง) บังกีเช้า (จีน) หญ้าสับ, ฮ่อมเกี่ยว (ภาคเหนือ) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ