กะเรกะร่อน กล้วยไม้อิงอาศัย ดอกออกเป็นช่อ
กล้วยไม้
กะเรกะร่อน ชื่ออื่นๆ : เอื้องด้ามข้าว เอื้องหางไหล กล้วยหางไหล เอื้องปากเป็ด ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : Orchid ชื่อวิทยาศาส