กัดลิ้น ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง
ไม้ยืนต้น
กัดลิ้น ชื่ออื่นๆ : แก้วลาว (จันทบุรี) ขี้อ้าย (ลำปาง) ลำไยป่า (อุตรดิตถ์) มะค่าลิ้น (อุตรดิตถ์, ปราจีนบุรี) ต้นกำเนิด :