กันเกรา หรือ มันปลา ประโยชน์และสรรพคุณ
ไม้ยืนต้น
กันเกรา กันเกรา มีชื่อเรียกอื่นว่า มันปลา (ภาคเหนือ ภาคอีสาน) ตำแสง ตำเสา ทำเสา (ภาคใต้) ตาเตรา(เขมร-ภาคตะวันออก) ตำมูซู
มันปลา กันเกรา ตำแสง ไม้มงคล ไม้ดอกกลิ่นหอม ช่อคล้ายดอกเข็ม
การปลูกพืช
มันปลา กันเกรา ตำแสง ไม้มงคล ไม้ดอกกลิ่นหอม ช่อคล้ายดอกเข็ม  ชื่ออื่นๆ :  ตำเสา ทำเสา (ภาคใต้), ตาเตรา (เขมร-ภาคตะวันออก