กานพลู ใช้ประโยชน์จากเปลือกต้น ใบ ดอกตูม ผล
การปลูกพืชสมุนไพร
กานพลู ชื่ออื่นๆ : จันจี่ (เหนือ) ดอกจันทร์ (เชียงใหม่) ต้นกำเนิด : กานพลูเป็นพรรณไม้พื้นเมืองของหมู่เกาะโมลุกกะ น้ำไปปล