กาหลง ปลูกประดับบ้านและ เป็นยาสมุนไพร
การปลูกพืชสมุนไพร
กาหลง ชื่ออื่นๆ : เสี้ยวน้อย เสี้ยวดอกขาว (ภาคเหนือ) กาแจ๊ะกูโด (นราธิวาส) ต้นกำเนิด : เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ชื่อสามัญ