กาหลง ปลูกประดับบ้านและ เป็นยาสมุนไพร
การปลูกพืชสมุนไพร
กาหลง ชื่ออื่นๆ : เสี้ยวน้อย, เสี้ยวดอกขาว (ภาคเหนือ) กาแจ๊ะกูโด (นราธิวาส)         ต้นกำเนิด : เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ช