กาฬพฤกษ์ นิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไป เป็นไม้มงคลประจำจังหวัดบุรีรัมย์
ไม้ยืนต้น
กาฬพฤกษ์ ชื่ออื่นๆ : ต้นกำเนิด : เมริกาเขตร้อน ชื่อสามัญ : Pink Shower , Horse cassia ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cassia grandis L