กำจัดต้น หรือ มะแขว่น ผลแก่และเมล็ด ใช้เป็นเครื่องเทศผสมเครื่องแกงของอาหารพื้นเมืองภาคเหนือ
การปลูกพืชสมุนไพร
กำจัดต้น พริกหอม มะแขว่น ชื่ออื่นๆ : กำจัดต้น, พริกหอม, หมากเทศ (กรุงเทพฯ)  มะข่วง, มะแขว่น (ภาคเหนือ)  มะแข่น (ประเทศลา