กำลังวัวเถลิงเถา กำลังทรพี ไม้เถาเนื้อแข็ง ดอกออกตามกิ่ง
การปลูกพืช
กำลังวัวเถลิงเถา กำลังทรพี ชื่ออื่นๆ : กำลังทรพี, ชะแมบ (ตราด) ช้าวัวเถลิง, ปูน, ปูนทา (ใต้) แหลขี้ควาย ต้นกำเนิด : ชื่อ …