กำลังวัวเถลิงเถา, กำลังทรพี ไม้เถาเนื้อแข็ง ดอกออกตามกิ่ง
การปลูกพืช
กำลังวัวเถลิงเถา, กำลังทรพี ชื่ออื่นๆ : กำลังทรพี, ชะแมบ (ตราด), ช้าวัวเถลิง, ปูน, ปูนทา (ใต้),แหลขี้ควาย ต้นกำเนิด : ชื