กำลังเสือโคร่ง ช่วยขับลมในลำไส้ ชำระล้างไตให้สะอาด บำรุงกองธาตุให้เป็นปกติ
ไม้ยืนต้น
กำลังเสือโคร่ง ชื่ออื่นๆ : กำลังพญาเสือโคร่ง  ต้นกำเนิด : เอเชียใต้และคาบสมุทรอินโดจีน ชื่อสามัญ : Strychnos chloropetal