วงศ์กุหลาบหิน CRASSULACEAE ไม้ล้มลุกอายุหนึ่งปีหรือหลายปี
พืชล้มลุก
ลักษณะประจำวงศ์  ไม้ล้มลุก อายุหนึ่งปีหรือหลายปี หรือไม้พุ่มขนาดเล็ก อวบน้ำ ไม่มีหูใบ ใบเดี่ยวออกตรงข้ามหรือเรียงสลับ บา