ก่อตาหมู ก่อหิน ไม้ยืนต้นสูง ผลแก่ รับประทานได้ โดยนำเมล็ดมาต้ม หรือคั่วให้สุก
ไม้ยืนต้น
ก่อตาหมู ชื่ออื่นๆ : ก่อหิน (จันทบุรี) ก่อกินลูก (ตรัง) ก่อเหิบ (นครพนม) ก่อใหญ่ ก่อใบเลื่อม ก่อตาหมู ก่อหมาก ต้นกำเนิด  …