ก่อ เกาลัดเมืองไทย เมล็ดนำมาต้ม หรือ คั่วให้สุกก่อนรับประทาน
ไม้ยืนต้น
ก่อ ชื่ออื่นๆ : ต้นก่อ  มะก่อ  ก่อเดือย ก่อหนาม ก่อแป้น ก่อสร้อย  ก่อหนัด  ก่อหัด หมากก่อ  เกาลัดป่า ต้นกำเนิด : ขึ้นตาม