ก่อกระดุม เปลือกไม้ ใช้ย้อมผ้า หรือย้อมเส้นด้ายที่ใช้สานแห
ไม้ยืนต้น
ก่อกระดุม ชื่ออื่นๆ : ก่อกระดุม(ตราด) ก่อเซียก, ก่อหิน, ตองขน(เลย) ก่อตาหมูหลวง(เชียงใหม่) ก่อเนื้อริ้ว(ตรัง) ก่อแอบ(เพช
ก่อ เกาลัดเมืองไทย เมล็ดนำมาต้ม หรือ คั่วให้สุกก่อนรับประทาน
ไม้ยืนต้น
ก่อ ชื่ออื่นๆ : ต้นก่อ,  มะก่อ,  ก่อเดือย, ก่อหนาม, ก่อแป้น, ก่อสร้อย,  ก่อหนัด,  ก่อหัด, หมากก่อ,  เกาลัดป่า ต้นกำเนิด  …