ก้นครก กล้วยเต่า ผลรับประทานได้ทั้งผลอ่อนและผลสุก
การปลูกพืช
ก้นครก กล้วยเต่า ชื่ออื่นๆ : กล้วยตับเต่า กล้วยเต่า (ราชบุรี), ไข่เต่า ตับเต่า ตับเต่าน้อย (ภาคเหนือ) ก้นครก ต้นกำเนิด :