ก้านเหลือง, กระทุ่มคลอง ดอกมีสีเหลือง กลิ่นหอม
ไม้ยืนต้น
ก้านเหลือง, กระทุ่มคลอง ชื่ออื่นๆ : ก้านเหลือง  กระทุ่มคลอง ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : ก้านเหลือง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nauclea