ดันหมี ผลสุกมีสีดำ ทั้งต้นมีสรรพคุณทางยา
ไม้ยืนต้น
ดันหมี ชื่ออื่นๆ : กัลปังหาต้น (ภูเก็ต) ก้านเหลือง, คำเกี้ยวต้น (เหนือ) ดันหมี, ปูตูบูแว (มาเลย์-นราธิวาส) มะดีควาย (เชี
ก้านเหลือง, กระทุ่มคลอง ดอกมีสีเหลือง กลิ่นหอม
ไม้ยืนต้น
ก้านเหลือง, กระทุ่มคลอง ชื่ออื่นๆ : ก้านเหลือง  กระทุ่มคลอง ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : ก้านเหลือง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nauclea