วงศ์ธรรมรักษา HELICONIACEAE ลำต้นเหนือดิน
พืชล้มลุก
ลักษณะประจำวงศ์ ไม้ล้มลุก มีเง้าใต้ดิน ลำต้นเหนือดินสั้นหรือยาว หุ้มด้วยกาบใบคล้ายลำต้นเทียม ใบเลี้ยงสลับระนาบเดียว มีกา
ก้ามกั้ง ปลูกประดับบ้าน เป็นไม้ตัดดอก ไม้กระถาง
การปลูกพืช
ก้ามกั้ง ชื่ออื่นๆ : ก้ามกุ้ง, ก้ามกั้ง, สร้อยกัทลี, เฮลิโคเนีย ต้นกำเนิด : เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชื่อสามัญ : Hanging l