ก้ามกั้ง ปลูกประดับบ้าน เป็นไม้ตัดดอก ไม้กระถาง
การปลูกพืช
ก้ามกั้ง ชื่ออื่นๆ : ก้ามกุ้ง ก้ามกั้ง สร้อยกัทลี เฮลิโคเนีย ต้นกำเนิด : เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชื่อสามัญ : Hanging lobs