ต้นก้ามปู ต้นจามจุรี หรือ ต้นฉำฉา ไม้ใหญ่โตเร็ว ดอกสีชมพูอ่อน ชื่อภาษาอังกฤษ
การปลูกพืช
ก้ามปู ต้นจามจุรี หรือต้นฉำฉา ไม้ใหญ่โตเร็ว ดอกสีชมพูอ่อน ชื่ออื่นๆ : ต้นจามจุรี หรือต้นฉำฉา ต้นกำเนิด : ทวีปอเมริกาใต้